English Learning Software

Software from the English World / Yindii.com Team

        

Click for VCDs

Click for international orders


Buy 3 for 550 baht and get 1 free!

Click for more software

English Conversation

English Conversation 1 (199 baht)
คลิกดูหัวข้อเรื่องต่างๆในแผ่นซีดี

English Conversation 2 (199 baht)
คลิกดูหัวข้อเรื่องต่างๆในแผ่นซีดี

English Conversation 3 (199 baht)
คลิกดูหัวข้อเรื่องต่างๆในแผ่นซีดี

 

โปรโมชั่นพิเศษ: ซื้อพร้อมกันหมดสามชุด ราคาเพียง 550 บาท (มีเวลาจำกัด)

About the writer:

ซีดีแต่ละแผ่นประกอบด้วย:

25 บทเรียนกับหัวข้อสนทนาหลากหลายที่ใช้ในชีวิตจริง
แต่ละบทประกอบด้วย:
บทสนทนาโดยเจ้าของภาษาอุ่นเครื่องด้วยคำถามหรือประเด็น
ชวนคิดก่อนฟังบทสนทนาตอบคำถามพื้นๆ ง่ายๆ อธิบาย
คำศัพท์ สำนวนและวลีหรือประโยคที่เจ้าของภาษาใช้
กิจกรรมเพื่อความเข้าใจในการฟังกิจกรรมเพื่อค้นหาความ
หมายเชิงลึก ฝึกสร้างบทสนทนาขึ้นมาใหม่ด้วยตัวท่านเอง

เพียงทำตามขั้นตอนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษท่านก็จะสามารถ
เรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษแบบนำไปใช้ได้จริง

Kristin Barendsen เป็นนักเขียนอาชีพทั้งในสหรัฐและในเมืองไทยมา 12 ปีแล้ว
ที่สหรัฐเธอเขียนให้กับองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Sun Microsystems, Cisco,
และ PeopleSoft ปัจจุบันเธอใช้ชีวิตอยู่ในเชียงใหม่ เขียนบทความเกี่ยวกับ
เมืองไทยให้ กับนิตยสารและสอนภาษาอังกฤษให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งของเธอที่มีต่อความจำเป็นของคนไทยในการเรียน ภาษาอังกฤษ ตลอดจนประสบ
การณ์ในฐานะนักเขียนอาชีพทำให้ English Conversation เป็นทางออกที่สม
บูรณ์แบบสำหรับการเรียนรู้ของคนไทย ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

 

Basic Office English -- ราคา 199 บาท

คุณเป็นคนหนึ่งที่กลัวการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานหรือเปล่า ไม่รู้ว่าจะพูดกับผู้จัดการที่เป็นชาว
ต่างชาติอย่างไรหรือเปล่าซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญสำหรับการ
ใช้งานของพนักงานบริษัทในเมืองไทยเวลาที่ต้องติดต่อกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ

คิดค้นขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับพนักงานออฟฟิศไทยที่ต้องติดต่องานกับชาวต่างชาติในเมืองไทย
มีหัวข้อต่างๆ ให้คุณศึกษาดังนี้

แนะนำบริษัทอย่างพื้นฐาน - พูดคุยเรื่องทั่วไป - รับแขกชาวต่างชาติ - พูดถึงบริษัท - พูดเกี่ยวกับตัวคุณเอง
อธิบายลักษณะงาน - พูดโทรศัพท์ - นำชมบริษัท - เขียนจดหมายธุรกิจ

แต่ละบทมีบทสนทนาที่บันทึกเสียงของเจ้าของภาษา คำศัพท์และประโยคพื้นฐาน กิจกรรมทบทวนแบบ
อินเทอร์แอ็คทีฟ เพื่อฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน พร้อมทั้งความรู้ด้านวัฒนธรรมตะวันตก
เพื่อให้คุณติดต่องานกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

English Math -- ราคา 199 บาท

English Math เป็นซอฟต์แวร์เรื่องแรกของเราสำหรับคุณหนูๆกับการฝึกทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษในเรื่องคณิตศาตร์ทางตัวเลขที่คนไทยแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังสับสนนอกจากนี้ยัง
เป็นการฝึกทักษะการคิดในหัวข้อโจทย์ชวนคิดด้วยการฟังเสียงเจ้าภาษาจากภาพแอน
นิเมชั่นของคุณครู คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้กิจกรรมนี้สอนลูกๆได้อย่างสนุกสนาน
(ผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ได้นะคะ)

คุณหนูๆ จะได้ฟังเสียงของเจ้าของภาษาถามคำถามทางคณิตศาสตร์มีลักษณะดังนี้
Word Problems : โจทย์ชวนคิด      Addition : การบวก
Subtraction : การลบ    Multiplication : การคูณ   Division : การหาร

Idioms and Slang -- ราคา 199 บาท

Idioms / slang (สำนวน/สแลง) ไม่ใช่เป็นการนำเอาสำนวน
คำแสลงมารวมไว้ด้วยกันแล้วแปลความหมายพร้อมประโยคตัวอย่าง แต่เป็นการนำเสนอ
การใช้ สำนวน/คำสแลงในบทสนทนาตามแบบที่เจ้าของภาษาพูด ประกอบด้วย 15
บทเรียน 30 บทสนทนา โดยจัดบทสนทนา 2 แบบคือ
        1. บทสนทนาที่ใช้สำนวนและคำสแลงตามแบบของเจ้าของภาษา
        2. บทสนทนาที่มีความหมายเหมือนกันกับบทสนทนาแรกแต่ใช้ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน

แต่ละบทสนทนาประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
Pre-listening exercise : กิจกรรมฝึกก่อนการฟัง Fill in the Blanks : เติมคำหรือวลีใน
ช่องว่าง Match Question with Response : จับคู่คำถามกับคำตอบ
Answer questions : ตอบคำถาม Match with Thai definitions:
จำคู่คำถามกับความหมายภาษาไทย Answer questions with own response:
ตอบคำถามด้วยคำตอบของท่านเอง
Usage Notes ช่วยให้ท่านเข้าใจการใช้สำนวนและคำสแลงได้อย่างถูกต้อง
เป็นอีกผลงานของ Kristin Barendsen นักเขียนอาชีพซึ่งเขียนให้กับบริษัท
Sun Microsystems, Cisco และ PeopleSoft และเธอมีประสบการณ์
ในการสอนภาษาอังกฤษให้คนไทย ดังนั้นเธอจึงรู้ดีว่าคนไทยนั้นต้องการเรียนรู้อะไร

 

Intermediate Listening -- ราคา 199 บาท

Listening : Intermediate สำหรับท่านที่เข้าใจภาษาอังกฤษในระดับปานกลางดีแล้ว
และต้องการยกระดับขึ้นสู่ขั้นสูง ด้วยหัวข้อที่จำเป็นในชีวิตประจำวันด้วยหัวข้อ
Meetings : การประชุม    Restaurant : ร้านอาหาร Talks : การพูด News : ข่าว
Recorded Messages : เครื่องตอบรับอัตโนมัติ      Announcements : การประกาศ
Ads. : โฆษณา      Speeches : สุนทรพจน์
แต่ละกิจกรรมประกอบด้วย
1.     คำศัพท์ (ก่อนการฟัง pre-listening) แนะนำคำศัพท์ยากก่อนการฟัง
2.     ฟังเนื้อเรื่อง (passage) เขียนเนื้อเรื่องและบันทึกเสียงโดยเจ้าของภาษา
        (native speaker) ในการฟังครั้งแรกจะไม่มีสคริปต์ปรากฎ
3.     คำถามเพื่อวัดความเข้าใจแต่ละเนื้อเรื่อง
4.     สคริปต์ในภาษาอังกฤษเพื่อการทบทวนก่อนที่ท่านจะฟังเนื้อเรื่องอีกครั้ง
5.     คำแปลในภาษาไทยช่วยให้ท่านเข้าใจเนื้อเรื่องอย่างถ่องแท้
เหมาะสำหรับท่านที่ทำงานในบริษัทนานาชาติ ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ ผู้ที่ต้องไป
ศึกษาในต่างแดนหรือผู้ที่เตรียมตัวในการสอบ อย่าง TOEIC หรือ TOEFL
 

Advanced Listening -- ราคา 199 บาท

Listening : Advanced สำหรับท่านที่เข้าใจภาษาอังกฤษในระดับปานกลางดีแล้ว
และต้องการยกระดับขึ้นสู่ขั้นสูง พัฒนาทักษะการฟังของท่านด้วยสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจำวัน อย่างเช่น
Meetings : การประชุม    Restaurant : ร้านอาหาร
Recorded Messages : เครื่องตอบรับอัตโนมัติ      Announcements : การประกาศ
News : ข่าว    Ads. : โฆษณา      Speeches : สุนทรพจน์          Talks : การพูด
   
แต่ละกิจกรรมประกอบด้วย
1.     คำศัพท์ (ก่อนการฟัง pre-listening) แนะนำคำศัพท์ยากก่อนการฟัง
2.     ฟังเนื้อเรื่อง (passage) เขียนเนื้อเรื่องและบันทึกเสียงโดยเจ้าของภาษา
(native speaker)ในการฟังครั้งแรกจะไม่มีสคริปต์ปรากฎ
3.      คำถามเพื่อวัดความเข้าใจแต่ละเนื้อเรื่อง
4.      สคริปต์ในภาษาอังกฤษเพื่อการทบทวนก่อนที่ท่านจะฟังเนื้อเรื่องอีกครั้ง
5.      คำแปลในภาษาไทยช่วยให้ท่านเข้าใจเนื้อเรื่องอย่างถ่องแท้
เหมาะสำหรับท่านที่ทำงานในบริษัทนานาชาติ ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ ผู้ที่ต้องไป
ศึกษาในต่างแดนหรือผู้ที่เตรียมตัวในการสอบ อย่าง TOEIC หรือ TOEFL

On the Telephone -- ราคา 199 บาท

การพูดโทรศัพท์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากสำหรับคนไทยส่วนใหญ่ On the Telephone
เป็นซีดีที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ของท่าน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นท่านจะได้เรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและพัฒนาทักษะการฟังไป
พร้อมๆกันจากสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันเนื้อหาทั้งหมดมีคำแปลเป็นภาษาไทยพร้อมด้วยคำ
แนะนำเพื่อช่วยให้กาเรรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น

On the Telephone มีบทเรียนต่างๆ ดังนี้

Putting the call through - Taking a message - Putting a caller on hold - Taking a call at a bad time - Asking for information - Can you repeat that? - Can you speak more slowly? - Outgoing messages - Leaving a message - Choosing voicemail options - Getting the wrong number - Leaving a message with a friend - Closing a long call - Making an appointment - Beginning and ending calls - Calling information  - Asking for a date - Making airline reservations - Canceling hotel reservations - A persistent caller - Taking an order - Mistake on an invoice - Problem with a mobile phone - Bad mobile connection - Confirming an appointment
นอกเหนือจากบทเรียนเหล่านี้ยังมีแบบฝึกหัดฟังเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจเวลา
พูดกับชาวต่างชาติทางโทรศัพท์

Business Letters -- ราคา 199 บาท

ให้คุณเขียนจดหมายภาษาอังกฤษถึงลูกค้าและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมืออาชีพ

ทู-อิน-วัน
1.     เรียนรู้การเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษที่บอกให้คุณรู้ทั้งวิธีการและแสดงตัวอย่างประกอบ
2.    สามารถคัดลอกจดหมาย ประโยค และวลี ไปใช้งานได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลย
เพียงตรวจทานและแก้ไขรูปแบบตามที่คุณต้องการเท่านั้น เนื้อหาทั้งหมดมีคำแปลภาษาไทยเพื่อ
ช่วยคุณค้นหาสิ่งที่ต้องการได้โดยง่าย

ช่วยคุณแนะนำธุรกิจของตัวเองได้ด้วยการเขียนจดหมายที่ฟังดูเข้าทีและเขียนอย่างถูกต้องแบบมืออาชีพ

ให้คุณเขียนจดหมายที่ทรงพลังตามแบบฉบับมืออาชีพไปยังลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

ลองจินตนาการว่าคุณเพิ่งได้รับจดหมายบ่นจากลูกค้าผู้กราดเกรี้ยวเรื่องการส่งสินค้าแทนที่จะเสียเวลา
กังวลใจว่าจะตอบจดหมายลูกค้าอย่างไรดี คุณเพียงคัดลอกประโยคที่ต้องการใช้แล้วนำไปใช้ใน
จดหมายของคุณได้ทันที

TOEIC for Thais

จัดทำขึ้นเพื่อช่วยคุณเอาชนะข้อสอบ TOEIC หรือเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษในการทำงาน ซีดีเตรียมสอบ
TOEIC มีข้อสอบ TOEIC เขียนขึ้นโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชาวอเมริกัน พร้อมคำแปลและคำอธิบาย
ภาษาไทยอย่างละเอียดคำถามในซีดีชุดนี้ยากมากขึ้นทั้งในด้านความยาว ของประโยคและคำศัพท์ตาม
รูปแบบที่ได้รับการปรับปรุงในสนามข้อสอบจริง นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการทำข้อสอบ
ตามที่คณะผู้แต่งข้อสอบ TOEIC ใช้

ซีดีในชุด TOEIC มีดังนี้
CD #1. TOEIC for Thais: Listening (199 บาท)
ฟังคำถามจากผู้ทรงคุณวุฒิชาวอเมริกัน
พร้อมบทแปลเป็นภาษาไทย
ทุกคำถามแปลเป็นไทยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทย
พิเศษ: คำศัพท์สำคัญและคำศัพท์ที่พบบ่อยในการฟังข้อสอบ TOEIC
การออกเสียงที่ถูกต้องของแต่ละคำและของประโยคตัวอย่างให้คุณฝึกฟัง
สร้างความคุ้นเคย คำแปลเป็นภาษาไทยเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

CD #2. TOEIC for Thais: Reading (199 บาท)
ข้อสอบอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อเรื่องของ TOEIC ทุกเนื้อเรื่องมีคำแปลภาษาไทย
พร้อมคำเฉลยและอธิบายภาษาไทยโดยผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย
พิเศษ: คำศัพท์สำคัญและคำศัพท์ที่พบบ่อยในบทอ่านของข้อสอบ TOEIC
ฟังการออกเสียงคำศัพท์และประโยคตัวอย่าง
คำแปลภาษาไทยให้คุณศึกษาแบบเจาะลึก

 

Speak English -- ราคา 199 บาท
จัดทำขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษของคนไทยโดยเฉพาะ

Speak English เป็นซีดีสำหรับคนที่
- อยากพูดภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น
- อยากปรับปรุงการออกเสียงเพื่อพูดแล้วคนอื่นเข้าใจ
- เรียนภาษาอังกฤษหลายปีแล้วแต่ยังพูดได้ไม่ดี
- อายที่จะพูดภาษาอังกฤษเพราะกลัวติดสำเนียงไทย

Speak English ชี้แนะวิธีปรับปรุงการพูดของคุณแบบง่ายๆ สามารถปฏิบัติได้จริง
ด้วยการแสดงให้เห็นกับตาพร้อมเทคนิคในการเริ่มต้นนอกเหนือจากบทบรรยายภาษาไทย
เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้ว Speak English ยังเต็มไปด้วยเนื้อหาที่คุ้มค่าคุ้มราคาดังนี้
- การออกเสียงภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาเพื่อให้คุณฝึกพูดตาม
- ภาพอธิบายรูปปากและตำแหน่งลิ้นในการออกเสียงแต่ละเสียง
- ตัวอย่างเสียงมากมายสำหรับฟังและฝึกพูดตาม
- ฝึกพูดเสียงที่เป็นปัญหาสำหรับคนไทย
- ฟังและพูดตามเพื่อเรียนรู้การสร้างรูปประโยคด้วยตัวคุณเอง

 

Real English -- ราคา 199 บาท

Real English เป็นซอฟต์แวร์ที่เต็มไปด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำเป็นที่คุณควรรู้เข้าใจง่ายและคุณสามารถ
นำเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน คำศัพท์เหล่านี้เป็นการดึงเอามาจาก VOA (Voice of America) ซึ่ง
เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ Real English ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมทาง
มัลติมีเดียมากมายที่สามารถช่วยให้คุณได้พัฒนาทักษะการเข้าใจคำศัพท์ที่สำคัญเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น สร้างสรรค์
งานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษของเว็บไซต์ yindii.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชั้นนำด้านการเรียน
ภาษาอังกฤษของเมืองไทยReal English   เป็นวิธีที่ง่ายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษา
อังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการข้อสอบ TOEFL, TOEIC, Entrance นำไปใช้ในการทำงานและเข้าใจสื่อที่เป็น
ภาษาอังกฤษจริง

Features:
>คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุด 700 คำศัพท์ >คำศัพท์แต่ละคำใน 700 คำออกเสียงโดยเจ้าของภาษา
เหมาะสำหรับคุณที่จะได้ฝึกฟังและฝึกออกเสียงตาม >แต่ละคำศัพท์มีคำอ่านและคำแปลเป็นภาษาไทยยก
ตัวอย่างประกอบในแต่คำศัพท์แต่งประโยคโดยเจ้าของภาษาพร้อมแปลเป็นไทย >แนะนำเทคนิคที่ดีที่สุด
ในการเรียนคำศัพท์ >กิจกรรมต่างๆ มากมายทางด้านการฟัง >แบบทดสอบหลากหลายเพื่อทดสอบความเข้า
ใจทางด้านคำศัพท์ของตัวคุณ >เกมมันๆ และอื่นๆ อีกมากมาย

 

Listening to the News -- ราคา 199 บาท
พัฒนาทักษะการฟัง เรียนรู้การฟังข่าวภาษาอังกฤษฟังข่าวภาษาอังกฤษจริง คำถามเกี่ยวกับข่าวที่ฟัง
พร้อมเฉลยเนื้อหาภาษาอังกฤษสร้างสรรค์โดยเจ้าของภาษาพร้อมคำแปลอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญ
คนไทย

พิเศษ! 'Words in the News' คำศัพท์ 200 คำ ที่พบบ่อยในภาษาข่าว พร้อมประโยคตัวอย่างและ
ฟังการออกเสียงจริง กิจกรรมเสริมสร้างคำศัพท์ง่ายแก่การจำ

 

 

English through Football -- ราคา 199 บาท
พัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง และ สนุกกับฟุตบอลกีฬาโปรดของคุณเป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบ
ทันสมัยโดยใช้ความตื่นเต้นในเกมกีฬาสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ประกอบด้วย
อ่าน: ข่าวฟุตบอลพร้อมกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟ
ฟัง: การพากย์และวิจารณ์ฟุตบอลพร้อมคำถาม
พูด: เรียนรู้การถามและตอบคำถาม เกี่ยวกับฟุตบอลและอื่นๆ อีกมากมาย!

โบนัสพิเศษ!
Talking Football Dictionary แหล่งอ้างอิงที่เต็มไปด้วยคำศัพท์เฉพาะสำหรับแฟนฟุตบอล
พันธุ์แท้ฟังการออกเสียงจริงจากเจ้าของภาษาและทำความเข้าใจกับคำอธิบายในภาษาไทย

 

TOEFL for Thais

Listening Reading Structure

CD #1. TOEFL for Thais: Listening (199 บาท)
ทุกคำถามมีคำตอบและคำอธิบายเป็นภาษาไทยมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้ฝึกทักษะการฟัง และช่วยให้คุ้นเคยกับสำเนียงอเมริกันได้ดีขึ้น
ฟังเพื่อทำความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบการฟังของ TOEFL แนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบทุกคำถามเขียนโดยมืออาชีพด้านการออกข้อสอบ
ชาวอเมริกันและบันทึกเสียงจากเสียงเจ้าของภาษาพร้อมคำอธิบายจากผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย ศึกษาเทคนิคเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจก่อนเข้าห้องสอบ

CD #2. TOEFL for Thais: Reading (199 บาท)
ประกอบด้วยบทอ่านและคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านทุกคำถามมีคำตอบพร้อมอธิบายเป็นภาษาไทยมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้ฝึกทักษะการอ่าน
และช่วยให้คุณจำคำศัพท์สำคัญๆได้มากขึ้นฝึกอ่าน เพื่อทำความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบอ่านของ TOEFL แนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบทุก
คำถามเขียนโดยมืออาชีพด้านการออกข้อสอบ ชาวอเมริกันและบันทึกเสียงจากเสียงเจ้าของภาษา พร้อมคำอธิบายจากผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย

CD #3. TOEFL for Thais: Structure (199 บาท)
ทุกคำถามมีคำตอบพร้อมอธิบายเป็น ภาษาไทยมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้ฝึกทักษะการอ่าน และช่วยให้คุณจำคำศัพท์สำคัญๆ ได้มากขึ้น รวมข้อสอบ
ไวยากรณ์ไว้ให้คุณฝึกเพื่อทำความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบไวยากรณ์ของTOEFLแนะนำ เทคนิคในการทำข้อสอบทุกคำถาม เขียนโดย
มืออาชีพด้านการออกข้อสอบชาวอเมริกันและบันทึกเสียงจากเสียงเจ้าของภาษา พร้อมคำอธิบาย จากผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย

 

Ordering
การสั่งซื้อ (กรุณาระบุชื่อสินค้าที่ท่านต้องการ)

1. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าธนาคาร หรือจ่ายเงินผ่านบัตร ATM

ธนาคารในกรุงเทพฯ
ธนาคารกสิกรไทยจำกัด สาขาสีลม บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 001-2-45098-4 ชื่อบัญชีนางนงเยาว์ ควาทซ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสีลม บัญชีออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 065-6-50610-3 ชื่อบัญชีนางนงเยาว์ ควาทซ์
ธนาคารกรุงเทพจำกัด สำนักงานใหญ่สีลม บัญชีสะสมทรัพย์
เลขที่ 101-7-43386-1 ชื่อบัญชีนางนงเยาว์ควาทซ์

ธนาคารในจังหวัดเชียงใหม่
ธนาคารกสิกรไทยจำกัด สาขาช้างคลาน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 407-2-16746-0 ชื่อบัญชี บริษัท ยินดี ดอทคอม จำกัด

เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วกรุณา ส่ง Fax สำเนาการโอนเงิน
จำนวนเงินที่สั่งซื้อ และกรุณาระบุชื่อสินค้าที่ท่านต้องการ
พร้อมชื่อ ที่อยู่ของท่านมาที่
053 845218
หากว่าท่านไม่สะดวกที่จะ fax เอกสารมา ท่านสามารถส่งอีเมล์มาที่
bank@yindii.com พร้อมชื่อ, ที่อยู่ของท่าน, จำนวนเงินที่โอน
พร้อมหมายเลขอ้างอิงในใบเสร็จที่ท่านได้รับจากธนารคาร
หรือใบสลิปจาก ATM หรือ โทรศัพท์มาแจ้งที่หมายเลข 081531-2067


2. ท่านสามารถชำระเงินด้วยธนาณัติ (กรุณาระบุชื่อสินค้าที่ท่านต้องการ)
ส่งธนาณัติมาที่ บริษัท ยินดีดอทคอม จำกัด
379 / 12 ซ. 5 ม.4 ต. หนองจ๊อม อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50210 ( สั่งจ่ายที่ ปณ. แม่โจ้ 50290 )

3.  "English on Wheels (0815312067)" เป็นบริการส่ง English World Products ถึงที่ทำงานและที่บ้านฟรีสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อ
ในเขตกรุงเทพฯ

เมื่อท่านสั่งซีดีตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป หรือ ซีดี 1 ชุด และสมัครสมาชิกนิตยสาร English World

หากท่านสั่งซื้อเพียงชุดเดียว ท่านก็ยังสามารถรับบริการจัดส่งถึงที่ได้ เพียงแต่จ่ายเงินค่าบริการเพิ่ม 20 บาท  เพียงท่านโทรศัพท์มาที่ 0-18531-2067 ท่านก็จะได้รับบริการที่แสนจะสะดวกสบายนี้ได้

For information call:
นงเยาว์ ควาทซ์
Managing Director
Yindii Dot Com Co., Ltd.
feedback@yindii.com
081531-2067

Yindii Home